Yapay Zeka için Kullanılan Algoritmalar

  1. Makine Öğrenimi Algoritmaları: Bu algoritmalar veri kullanarak bir modelin eğitilmesini sağlar. Örneğin, k-En Yakın Komşu (KNN), Destek Vektör Makinesi (SVM) veya Lojistik Regresyon gibi algoritmalar makine öğrenimi için kullanılabilir.
  2. Derin Öğrenme Algoritmaları: Bu algoritmalar yapay sinir ağlarını kullanarak veri işleme yapar. Örneğin, Convolutional Neural Networks (CNN) veya Recurrent Neural Networks (RNN) gibi algoritmalar derin öğrenme için kullanılabilir.
  3. Optimizasyon Algoritmaları: Bu algoritmalar yapay zeka modellerinin eğitim sürecinde kullanılır. Örneğin, Stochastic Gradient Descent (SGD) veya Adam gibi algoritmalar optimizasyon için kullanılabilir.
  4. Sınıflandırma Algoritmaları: Bu algoritmalar verileri sınıflara ayırmak için kullanılabilir. Örneğin, Naive Bayes veya Decision Tree gibi algoritmalar sınıflandırma için kullanılabilir.
  5. Clustering Algoritmaları: Bu algoritmalar verileri benzer olan gruplara ayırmak için kullanılabilir. Örneğin, K-Means veya Hierarchical Clustering gibi algoritmalar clustering için kullanılabilir.

Bu sadece bazı örneklerdir ve yapay zeka alanındaki araştırmalar devam ettikçe, yeni algoritmalar ortaya çıkmaktadır.

Author Image
Editor