Evrim Kuramı: Canlıların Değişimi ve Geçmişi

Evrim, canlıların nasıl ortaya çıktığı ve nasıl değiştiği konusunu ele alan bir bilim dalıdır. Evrim, Charles Darwin ve Alfred Russel Wallace'un ortak keşfi olarak bilinir. Onların 1859 yılında yayınladıkları "The Origin of Species" (Türlerin Kökeni) adlı kitapta, evrimin temel prensibi olan seçilmişçilik (Selectionism) kuramını sunmuşlardır.Seçilmişçilik, bir canlı türünün, onun doğal ortamındaki rekabete dayanıklı olarak yaşamasını sağlamak için uyumlu özellikleri taşıdığı canlıların diğerlerinden daha yüksek olasılıkla üreme şansına sahip olduğuve bu özellikleri nesiller boyunca miras bıraktığı şeklindedir. Bu süreçte, üstün özellikleri taşıyan canlıların nesilleri diğerlerinden daha uyumlu hale gelir ve türler zamanla değişebilir.DNA üzerinde yapılan çalışmalar ve fossilden elde edilen kanıtlar,...