İkizler Paradoksu

İkizler paradoksu, Albert Einstein'ın teorik fiziğinin önemli sonuçlarından biridir ve birçok fizikçinin çalışmalarını etkilemiştir. Bu paradoks, iki ikiz kardeşin birbirinden uzakta bulunan iki uç noktada, birbirlerine benzeyen yaşlarına rağmen, yaşlanma hızlarının farklı olmasını açıklar. Bu paradoks, genellikle iki ikiz kardeşin birbirinden uzakta bulunan iki uç noktada bulunduğu, birbirlerine benzeyen yaşlarına rağmen, yaşlanma hızlarının farklı olması üzerine örneklendirilir. Örneğin, ikizlerden biri Dünya'da, diğeri ise yıldızlararası bir gemide yaşamaktadır. Gemideki ikiz, Dünya'daki ikizden daha az yaşlanacaktır, çünkü gemideki ikiz daha düşük gravitasyonel bir ortamda yaşamaktadır. Bu, gravitasyonel alanın, zamanın geçiş hızını etkilediği anlamına gelir. Bu paradoks, Einstein'ın Özel Güçlük Teorisi'nin (Special Relativity)...